Kundtjänst
010 750 06 31

RUT-avdraget

RUT-avdraget

RUT-avdraget.
Vi har den senaste tiden fått in en hel del frågor gällande RUT-avdraget i samband med regeringens nya budgetförslag så vi tänkte att vi skriver ut det lite mer lättförståeligt här.

RUT avdraget kommer fortfarande vara 50% på faktura beloppet, ändringen gäller endast att subventionen är sänkt till 50 000 :- / per år istället för tidigare 100 000 :- /per år med start Januari 2016.
Det regeringens budgetförslag innebär är alltså att man halverar totalbeloppet på subventionen, detta så att man får RUT-avdraget/subventionen 50% på faktura belopp upp till
50 000 :- per år. (detta innebär kort och gott ingen förändring för de som har städning för under ett
totalbelopp om 50 000 :- per år. )

Så för att förenkla det hela så skriver jag det i siffror nedan.

Har man städ hemma varannan vecka för 1500:- / per tillfälle x 2 = 3000 :- (faktura beloppet) x 0.50 (subventionen från RUT-avdraget) = 1500:- att betala per månad.

För de som är äldre än 65 år, eller 66 år vid årets ingång har fortfarande samma RUT-avdrag som tidigare, dvs subvention upp till 100 000 :-

De som däremot utnyttjar ROT-avdraget påverkas vid mindre renoveringar då de sänkt ROT avdragets subvention till 30 %, men potten är fortfarande det samma.
Så att om man skall göra en större renovering hemma så spelar det faktiskt inte någon större roll då man fortfarande har subventionspotten på 50 000 :- per person per år.
Detta innebär altså skall man tex. göra en större renovering hemma som kostar runt 150 000 :- så går det på jämt ut även med ROT-avdraget.

Uppdaterad 2015-09-22